Sign In

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự

09/01/2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự
     Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
    Tham dự và trực tiếp chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Nam – Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh cùng toàn thể các chấp hành viên, thẩm tra viên trong toàn tỉnh.
   Nội dung tập huấn tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như: Tổng quan về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự; Giải đáp một số tình huống khó khăn, vướng mắc ở các Chi cục; Những lưu ý trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; vấn đề về bồi thường Nhà nước trong thi hành án dân sự; Trình tự, thủ tục Thi hành án hành chính.
    Dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên là các đồng chí: Lãnh đạo Cục; Trưởng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ các đồng chí chấp hành viên, thẩm tra viên tham dự tập huấn đã lắng nghe, tiếp thu và đưa ra ý kiến thảo luận sôi nổi trong buổi tập huấn.
                                                                 Đồng chí Hoàng Đức Nam - Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị
 
   Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Nam - Phó Cục trưởng tổng hợp nội dung của các chuyên đề, đồng thời đưa ra ý kiến chỉ đạo trong một số trường hợp cụ thể, trên tinh thần đó đồng chí cũng chúc toàn thể hội nghị sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2020.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: