Sign In

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh khảo sát và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

09/11/2020

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh khảo sát và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đi khảo sát và làm việc với một số cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Sáng ngày 04/11/2020, Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Xuân Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến khảo sát và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đồng chí Đinh Khắc Khang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của các cơ quan thi hành án trong toàn tỉnh, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đặc biệt những vụ việc liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, kinh tế, tham nhũng và tình hình tổ chức biên chế, điều kiện cơ sở vật chất của ngành. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng thay mặt cho cán bộ công chức Thi hành án đề xuất với Tỉnh một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cải cách tư pháp, kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, kinh phí, quỹ đất để cải tạo, xây mới trụ sở, đặc biệt là kho vật chứng phục vụ tố tụng của các cơ quan tư pháp.
Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Cục trưởng và một số ý kiến của cán bộ công chức thi hành án, ý kiến tham gia của các thành viên trong Đoàn công tác. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc và chỉ đạo một số nội dung: Đồng chí thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh nhà trong nhiều năm trở lại đây. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Cục tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổ chức thi hành án hiệu quả, giam tối đa các vụ việc tồn đọng; phối hợp với Ban Nội chính báo cáo Tỉnh rà soát cơ chế chính sách liên quan chưa phù hợp, chồng chéo phát sinh ở địa phương; nắm rõ các vụ việc về kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng có giá trị phải thi hành án lớn, khó khăn, phức tạp, báo cáo Tỉnh xin ý kiến giải quyết phù hợp; phối hợp với Ban Nội chính đánh giá toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số số 07-CT/TU ngày 29/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự; phối hợp đánh giá công tác phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan trong công tác thi hành dân sự, thi hành án hành chính. Lãnh đạo Cục phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đào tạo, bôi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức theo quy định.

Đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng, thay mặt cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Nội chính và cá nhân đồng chí Trưởng Ban đối với công tác Thi hành án, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Nội chính và hứa cùng tập thể cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, tạo được niềm tin của nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao.  


Theo Văn Phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: