Sign In

Tổng kết phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022).

06/07/2022

Tổng kết phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổng kết phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022).
Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022 với khẩu hiệu “Thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) tạo động lực, động viên, khuyến khích công chức, người lao động các cơ quan THADS quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
 

(Đ/c Đinh Khắc Khang - Cục trưởng trao giấy khen cho 2 tập thể)


(Đ/c Đinh Khắc Khang - Cục trưởng trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc)

Kết thúc phong trào thi đua cao điểm có 02 tập thể, 18 cá nhân được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tặng Giấy khen và 01 tập thể, 01 cá nhân được đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tặng Giấy khen do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua./.


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: