Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái

10/05/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái
Sáng ngày 10/5/2022, Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định kiểm tra toàn diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 318/KH-CTHADS-KTr ngày 10/3/2022 của Cục ác thi hành án dân sự tỉnh, Quyết định kiểm tra số 582/QĐ-CTHADS-KTr ngày 19/4/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; Cục Thi hành án dân sự đã thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái từ ngày 10-13/5/2022.
 
Nội dung kiểm tra gồm: toàn diện công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tài chính, kế toán nghiệp vụ năm 2021; kiểm tra việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, thanh tra của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (nếu có). Phúc tra kết luận của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (số liệu báo cáo thống kê từ ngày 01/4/2021 đến thời điểm kiểm tra).

Qua kiểm tra để đánh giá năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, đánh giá thực chất kết quả giải quyết án của Chấp hành viên và cán bộ thi hành án; Đồng thời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh nắm được tiến độ giải quyết án của các đơn vị để chỉ đạo kịp thời những vụ việc vướng mắc phát sinh; phát hiện, chấn chỉnh và kịp thời xử lý đối với các đơn vị, cá nhân có thiếu sót, vi phạm, nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên và cán bộ làm công tác thi hành án dân sự, đảm bảo việc phân loại án chính xác, số liệu báo cáo thống kê của đơn vị trung thực, bền vững. Kết quả kiểm tra làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022.


Theo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin đã đưa ngày: