Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo chỉ THADS huyện Tiên Yên

18/11/2022

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo chỉ THADS huyện Tiên Yên
Sáng ngày 17/11/2022, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh là Trưởng đoàn, cùng đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chỉ THADS huyện Tiên Yên đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 tại địa phương.
 

 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe đồng chí Phó ban chỉ đạo THADS huyện Tiên Yên báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-TAND-VKSND ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ công an, Bộ tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, UBND huyện Tiên Yên ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện. Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn, UBND huyện, Ban chỉ đạo THA ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai đến các cơ quan, ban ngành tại địa phương để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo THADS huyện tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, ban ngành phối hợp với cơ quan THADS tại địa phương trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Hiện nay Huyện Tiên Yên không có vụ việc liên quan đến thi hành án hành chính. Kết quả  thi hành  án  dân sự năm 2022, tổng số phải thi hành án là 187 việc với số tiền 6.432.191.000đ; số có điều kiện thi hành: 176 việc = 3.184.102.000đ; Số thi hành xong/số có điều kiện thi hành: 155 việc = 1.945.515.000đ. Đạt tỷ lệ 88,07% về việc; 61,10% về tiền, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế như: có một số án có điều kiện chưa được thi hành dứt điểm; ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn ở mức nhất định.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND, Ban chỉ đạo THADS huyện Tiên Yên trong công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đề nghị UBND, Ban chỉ đạo THADS huyện Tiên Yên tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các nghành trong thực hiện nhiệm vụ.


Theo Phòng Ngiệp vụ và tổ chức THA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: