Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác nghiệp vụ THADS năm 2022

08/12/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác nghiệp vụ THADS năm 2022
Trong 2 ngày 08 và 09/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự; theo dõi thi hành án hành chính; kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác văn phòng cho khoảng 120 học viên là lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS thuộc tỉnh; các Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư kí thi hành án và văn thư của các cơ qua n Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
Hội nghị tập huấn tập trung nghiên cứu 09 chuyên đề như: Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ (lồng ghép thêm nội dung liên quan như: Xác minh tài sản và thông báo thi hành án phục để vụ việc cho việc tổ chức cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án). Một số vi phạm, thiếu sót qua kiểm tra công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Những điểm lưu ý trong Quy chế kiểm tra theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục THADS. Một số điểm mới cần lưu ý khi xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Quy trình xử lý, giải quyết quy định tại Thông tư số 13/2021/TT- BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp. Những vi phạm, thiếu sót, tồn tại và một số lưu ý trong công tác kế toán nghiệp vụ THADS theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính. Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực THADS, những thiếu sót, tồn tại hạn chế và một số lưu ý khi xử phạt vi phạm hành chính. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an mạng và một số nội dung công tác văn phòng cho các cơ quan THADS. Trao đổi, thảo luận giải đáp những câu hỏi, tình huống trong lĩnh vực nghiệp vụ THADS, kiểm tra, GQKN-TC, kế toán, văn phòng.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác THADS, theo dõi THAHC; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác văn phòng cho lãnh đạo các Chi cục THADS và cán bộ, công chức, Chấp hành viên trong toàn tỉnh. Đồng thời, kịp thời phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc cũng như những sai phạm trong quá trình áp dụng pháp luật, để từ đó rút ra những kinh nghiệm chung và sửa chữa các sai sót thường gặp trong công tác nghiệp vụ THADS, theo dõi THAHC; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác văn phòng để góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về THADS, theo dõi THAHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh Hội nghị

Theo Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: