Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc, khảo sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

28/03/2023

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc, khảo sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chiều 27/3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh khảo sát việc thực hiện quy định pháp luật về xác minh, phân loại án trong thi hành án dân sự. 

Thời gian qua, Cục THADS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cũng như thông báo kết luận chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm việc quán triệt, phổ biến pháp luật, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về xác minh, phân loại trong THADS một cách thường xuyên, liên tục... Trong đó có nội dung yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật về xác minh, phân loại trong THADS, bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành và chuyển sổ theo dõi riêng đúng quy định của pháp luật; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án lên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS.


(Đ/c Đình Khắc Khang - Cục trưởng báo cáo kết quả công tác)

Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2022, toàn ngành đã tiếp nhận 586 yêu cầu thi hành án; đã ban hành 8.553 quyết định thi hành án, trong đó có 808 quyết định thi hành án theo yêu cầu, 7.745 quyết định thi hành án chủ động. Toàn ngành đã thực hiện xác minh, xác minh lại điều kiện thi hành án, trong đó có 6.331 việc tự nguyện thi hành, 7.797 việc có điều kiện thi hành và 2.441 việc chưa có điều kiện thi hành. Các đơn vị đã tổ chức thi hành xong 7.706 việc/10.532 việc có điều kiện thi hành, tương ứng với 613,5 tỷ đồng/2.918,9 tỷ đồng có điều kiện thi hành.

Lãnh đạo Cục cũng thông tin tới Đoàn làm việc về trách nhiệm của chấp hành viên trong việc xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định; trách nhiệm, nghĩa vụ phối hợp của cá nhân người phải thi hành án; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong việc xác minh điều kiện thi hành án; việc giải quyết KNTC, thực hiện các kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân; những khó khăn, vướng mắc trong việc xác minh điều kiện thi hành án; đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của ngành Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn trong công tác xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa công tác xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; tiếp tục chủ động tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc kéo dài, phức tạp; quá trình cưỡng chế bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, quy định; đẩy mạnh việc tự kiểm tra nội bộ ngành; tăng cường tiếp công dân, xử lý KNTC, đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công dân...


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: