Sign In

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Đầm Hà

28/12/2022

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Đầm Hà
Trong chương trình công tác theo Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 27/12/2022, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh là Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Đầm Hà về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 tại địa phương. 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Đầm Hà báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 tại địa phương. Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-TAND-VKSND ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ công an, Bộ tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, UBND huyện Đầm Hà ban hành Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 23/9/2022 ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện. Đồng thời thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 29/11/2021 và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14/9/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn, UBND huyện, Ban chỉ đạo THA ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai đến các cơ quan, ban ngành tại địa phương để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo THADS huyện luôn quan tâm sát sao các vụ việc phức tạp, kéo dài; chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo THADS và các cơ quan, ban ngành tích cực tham gia phối hợp với cơ quan THADS tại địa phương trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.


Kết quả  thi hành  án dân sự năm 2022, tổng số phải thi hành án là 124 việc với số tiền 2.547.952.000đ; số có điều kiện thi hành: 114 việc = 1.646.595.000đ; Số thi hành xong/số có điều kiện thi hành: 105 việc = 933.179.000đ. Đạt tỷ lệ 92,11% về việc; 56,67% về tiền, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trên địa bàn huyện không có vụ việc liên quan đến thi hành án hành chính và thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng ngân hàng. Các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện đều có ý kiến phát biểu đối với công tác hỗ trợ, tuyên truyền, phối hợp với cơ quan THADS trong công tác THADS.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong công tác THADS và hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện. Với sự lãnh đạo chỉ đạo của  cấp ủy địa phương, THADS địa phương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Đề nghị UBND, Ban chỉ đạo THADS huyện Đầm Hà tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là Luật THADS; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các nghành trong thực hiện nhiệm vụ./.


Theo Phòng Ngiệp vụ và tổ chức THA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: