Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh làm việc với thành phố Móng Cái

05/11/2021

Ban chỉ đạo Thi hành án dân tỉnh Quảng Ninh làm việc với thành phố Móng Cái
Ngày 04/11/2021, Đoàn kiểm tra do đồng chí Đinh Khắc Khang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Phó trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Móng Cái để kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 trên địa bàn.


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, ngày 30/9/2021, UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định số 11621/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, trong đó: Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Trưởng ban; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố là Phó ban; Thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an Thành phố, Phòng Tư pháp, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thông tin, cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ban chỉ huy quân sự Thành phố, TAND Thành phố, VKSND Thành phố, Bảo hiểm xã hội, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố.
Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố đã đảm bảo các thành phần theo quy định, phân công rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố hoạt động theo nguyên tắc tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong thi hành án dân sự phù hợp với vai trò, trách nhiệm được giao. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp với các tổ chức, phòng ban chuyên môn của UBND và chính quyền địa phương cấp xã ban hành 130 văn bản; phối hợp giải quyết 102 vụ việc với số tiền là 84.000.000đ; phối hợp giải quyết xong 94 vụ việc với số tiền 56.000.000đ. Công tác tuyên truyền, vận động về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố được triển khai có hiệu quả; góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế xã hội.Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã đánh giá kết quả đạt được; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh- Phó trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự TP Móng Cái; trong đó kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn; ban hành quy chế hoạt động; Ban chỉ đạo thường xuyên tăng cường củng cố, công tác phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm…
Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Khắc Khang nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, đó là: Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật, gắn kết cả việc vận động, thuyết phục với nhiều hình thức tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh truyền thông thông tin về chủ trương,chính sách, đường lối pháp luật của Nhà nước, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp giữa các ngành; khi cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với một số vụ việc phức tạp, tồn đọng lâu dài.
Trong năm 2022, dự kiến tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự, do đó thành phố Móng Cái cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự./.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS.

Các tin đã đưa ngày: