Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Bình Liêu

17/11/2022

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Bình Liêu
Sáng ngày 16/11/2022, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh là Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Bình Liêu đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 tại địa phương theo Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.
Báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-TAND-VKSND ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ công an, Bộ tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, UBND huyện Bình Liêu ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện. Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự , thi hành án hành chính trên địa bàn, UBND huyện, Ban chỉ đạo THA ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai đến các cơ quan, ban ngành tại địa phương để triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo THADS huyện tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tại địa phương trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Hiện nay Huyện Bình Liêu không có vụ việc liên quan đến thi hành án hành chính. Kết quả  thi hành  án  dân sự năm 2022, tổng số phải thi hành án là 81 việc với số tiền 1.131.243.000đ; số có điều kiện thi hành: 74 việc = 678.571.000đ; Số thi hành xong/số có điều kiện thi hành: 69 việc = 346.784.000đ. Đạt tỷ lệ 93,24% về việc; 51,11% về tiền, đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh - Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đề nghị UBND, Ban chỉ đạo THADS huyện Bình Liêu tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt quan tâm triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài ản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.


Theo Phòng Ngiệp vụ và tổ chức THA

Các tin đã đưa ngày: