Sign In

Về việc triển khai sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

22/07/2015

- Kế từ ngày 01/7/2015, Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự chính thức được đưa vào sử dụng tại địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/soctrang/.
Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự sẽ cung cấp thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự; những cách làm hay, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Thi hành án dân sự của tỉnh; giới thiệu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án dân sự; thông tin về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành…
- Để Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự hoạt động ngày càng hiệu quả, thông tin phong phú, Cục Thi hành án dân sự rất mong nhận được các tin tức, bài viết…từ công chức cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành trong thời gian tới. Bài viết vui lòng gửi về Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, địa chỉ Email: soctrang@moj.gov.vn
Rất mong nhận sự quan tâm của quý cơ quan, đơn vị./.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: