Sign In

CHI CỤC THADS THỊ XÃ NGÃ NĂM, SÓC TRĂNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (15/07/2024)

Chi cục THADS thị xã ngã năm có thông báo số 603/TB-THADS ngày 10/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Thanh Vũ, địa chỉ: ấp Long Thành, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Chi cục THADS thị xã Ngã Năm thông báo bán đấu giá tài sản (12/07/2024)

Thông báo số 605/TB-THADS ngày 11/7/2024, bán đấu giá tài sản kê biên vụ Võ Phước Thuận, địa chỉ ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm Thông Báo Bán đấu giá tài sản (10/07/2024)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 601/TB-THADS ngày 10/7/2024 của CHV chi cục thi hàn án dân sự thị xã Ngã Năm về việc bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Văn Sơn và bà Đinh Thị Tới, ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục THADS thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng Thông Báo Bán đấu giá tài sản (08/07/2024)

Thông báo số 592/TB-THADS ngày 08/7/2024, bán đấu giá tài sản kê biên vụ bà Võ Thị Phú, khóm Vĩnh Trung, phường 3, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: