Sign In

Chi cục THADS thị xã Ngã Năm Thông báo bán đấu giá tài sản kê biên của ông Lê Văn Tuấn và bà Đào Thị Vân (10/04/2024)

Thông báo bán đấu giá số 423/TB-THADS ngày 09/4/2024 của Chấp hành viên chi cục THADS thị xã Ngã Năm, bán đấu giá tài sản kê biên của ông Lê Văn Tuấn và bà Đào Thị Vân, địa chỉ: ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng

Chi cục THADS thị xã Ngã Năm Thông báo bán đấu giá tài sản kê biên của ông Ngô Thanh Phong (10/04/2024)

Thông báo bán đấu giá số 424/TB-THADS ngày 10/4/2024, bán đấu giá tài sản kê biên của ông Ngô Thanh Phong, địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Long Bình, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng.

Chi cục THADS thị xã Ngã Năm Thông báo bán đấu giá tài sản trong vụ ông Lê Hoàng Long và bà Võ Thị Bạch Lan (09/04/2024)

Thông báo bán đấu giá tài sản số 413/TB-THADS ngày 08/4/2024 của chấp hành viên chi cục THADS thị xã Ngã Năm v/v bán đấu giá tài sản của ông Lê Hoàng Long và bà Võ Thị Bạch Lan, địa chỉ: ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Chi cục THADS huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản vụ ông Đồng Mến, Nguyễn Thị Thu Xuân (08/04/2024)

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vụ ông Đồng Mến và bà Nguyên Thị Thu Xuân, cùng điạ chỉ: ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: