Sign In

Chi cục Thi hành án dân dự Thành phố Sóc Trăng Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Trương Thanh Tùng và Kim Thị Hồng Vân theo Thông báo số 106/TB-CCTHADS, ngày 24/02/2024

24/01/2024

Chi cục Thi hành án dân dự Thành phố Sóc Trăng Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Trương Thanh Tùng và Kim Thị Hồng Vân theo Thông báo số 106/TB-CCTHADS, ngày 24/02/2024
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: