Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản của ông Huỳnh Tấn Nam và bà Phạm Quốc Hưng theo Thông báo số 138/TB-THADS ngày 30 tháng 01 năm 2024

31/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng Thông báo bán đấu giá tài sản của ông Huỳnh Tấn Nam và bà Phạm Thị Quốc Hương theo Thông báo số 138/TB-THADS ngày 30/01/2024
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: