Sign In

Chi bộ Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Sóc Trăng Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020

22/04/2015

Chi bộ Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Sóc Trăng Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020
      Ngày 22/4/2015, Chi bộ Chi cục thi hành án Dân sự tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ lần II nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thanh Nhàn –Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và toàn thể đảng viên của chi bộ.

      Qua báo cáo tình hình thực hiện NQ chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và báo cáo kiểm điểm của chi bộ, đồng chí Võ Thanh Nhàn - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ hơn những mặt mạnh để phát huy và cả những mặt hạn chế để chi bộ tiếp tục khắc phục thực hiện. Ngoài những nội dung trong văn kiện đã nêu, đồng chí Võ Thanh Nhàn đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận các nội dung về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đạo đức công vụ; về tính trung thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, về học tập, làm theo tấm gương Bác đối với việc chống chủ nghĩa cá nhân, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng…tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên.

      Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình về công tác nhân sự, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, năng lực bầu vào cấp ủy khóa mới, đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Qua đó đồng chí Phạm Văn Nguyên - trúng cử chức danh Bí thư chi bộ. Cấp ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự TPST nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội tin tưởng giao nhiệm vụ đã hứa sẽ phấn đấu, đoàn kết, gương mẫu, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác; không ngừng nâng cao trình độ năng lực và hoạt động thực tiễn để cùng với chi bộ và đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Các tin đã đưa ngày: