Sign In

Đãm bảo việc tổ chức thi hành án phù hợp, đúng quy định và có hiệu quả trong thời gian triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

19/08/2021

Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 đã có ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp, việc thực hiện trinh tự, thủ tục trong tổ chức thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh. Vi vậy, để thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu các quy định về công chống dịch bệnh, đồng thời đãm bảo việc tổ chức thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh được phù hợp, đúng quy định và có hiệu quả, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nghiên cứu kỹ, nắm chắc quy định về phòng chống dịch, nhất là những quy định có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Chấp hành viên để có chỉ đạo tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

2. Chỉ đạo Chấp hành viên và công chức có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, quá trình tổ chức thi hành từng vụ việc (tiếp công dân, thụ lý, ra quyết định thi hành án, xác minh, đôn đốc thi hành án, cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản, thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án...) để thực hiện các thủ tục giải quyết việc thi hành án phù hợp, hiệu quả. Phát huy tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc bằng hình thức trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích…, giảm thiểu các hoạt động tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

3. Đối với những hoạt động tác nghiệp thi hành án, nhất là những công việc có thời hạn, thời hiệu, những việc có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của tổ chức, công dân như thẩm định giá, bán đấu giá, cưỡng chế giao tài sản, thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án... thì chỉ đạo Chấp hành viên và công chức có liên quan căn cứ quy định của pháp luật, yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì chủ động phối hợp hoặc tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp với cơ quan Kiểm sát, các cơ quan có liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự của địa phương để thống nhất biện pháp giải quyết. Sau khi đã trao đổi, phối hợp giải quyết nhưng vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì cần khẩn trương lập hồ sơ báo cáo về Cục Thi hành án dân sự để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự để có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

4. Chỉ đạo Chấp hành viên và công chức có liên quan trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cần tập trung rà soát, củng cố hồ sơ, tài liệu; đồng thời căn cứ quy định pháp luật, yêu cầu tổ chức thi hành án, chuẩn bị kỹ các nội dung cần thiết đối với từng vụ việc, khi tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho phép thì tiếp tục thực hiện ngay các hoạt động tác nghiệp chưa được thực hiện, đảm bảo thi hành dứt điểm các vụ việc.
 


Theo Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: