Sign In

Công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La

29/01/2021

Công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, từ ngày 19-26/01/2021 Cục THADS tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tại các đơn vị Chi cục THADS Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La.
Đến dự Lễ công bố và trao Quyết định có các đồng chí đại diện Thường trực huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan trong khối Nội chính các huyện, thành phố cùng công chức, người lao động của các đơn vị.

Đợt luân chuyên, điều động công chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các Chi cục THADS lần này có 06 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng và 03 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng. Đây là một bước triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm tạo điều kiện cho công chức thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý được tiếp cận và trải nghiệm ở các môi trường công tác khác nhau, nhằm trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác Thi hành án dân sự, hành chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng yêu cầu các đồng chí được luân chuyển và bổ nhiệm giữ vững bản lĩnh chính trị, ra sức rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên, công chức không được làm; Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, quy tụ và phát huy quyền làm chủ của mỗi công chức, người lao động trong đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và năng lực công tác thực tiễn, chủ động tham mưu đề xuất với Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp về các nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính ở địa phương; tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ phối hợp công tác liên ngành nhất là các cơ quan trong khối Nội chính, để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính; Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tổng Cục THADS, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành ủy, HĐND, UBND các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của các huyện, thành phố trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong quá trình tổ chức và hoạt động của các cơ quan THADS trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định sẽ luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn cùng tập thể công chức, người lao động trong đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
       

Vương Nga         
Cục THADS tỉnh Sơn La
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: