Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức các Hội nghị về công tác cán bộ

29/06/2022

Sáng ngày 28/6/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031; triển khai và ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố; Chi ủy chi bộ Cục; Trưởng các tổ chức đoàn thể của Cục.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo Cục THADS tỉnh Sơn La và báo cáo rà soát, đánh giá nguồn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031.
Hội nghị triển khai công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Cục THADS tỉnh Sơn La là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa tác động lớn đến sự phát triển của các cơ quan THADS tỉnh Sơn La khi chuẩn bị nguồn nhân sự đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển. Hội nghị được tổ chức bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; công tác quy hoạch nhân sự nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian tới.
Cũng trong sáng ngày 28/6, Cục THADS tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và thể hiện sự quyết tâm của công chức lãnh đạo trong xây dựng các cơ quan THADS tỉnh trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ mà quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố siết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức, đổi mới, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tạo bước đột phá trong công tác THADS, tổ chức thực hiện thắng lợi các các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao./.
                                                                Kim Chi
                                                                 Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: