Sign In

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự tại tỉnh Sơn La

14/09/2018

              Thời gian qua, các cơ quan liên ngành Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự (THADS); tăng cường trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
             Là hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền về tài sản và nhân thân của các bên đương sự nên để giải quyết việc thi hành án, cơ quan THADS phải tiến hành nhiều thủ tục phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan. Tiếp tục thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS; Quy chế số 01/QCLN/CA-TA-VKS-CTHADS  ngày 29/5/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục THADS tỉnh Sơn La. Cục THADS tỉnh với vai trò làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện quy chế đã chủ động tích cực trong công tác phối hợp và công tác chỉ đạo thực hiện quy chế; các cơ quan liên ngành đã chủ động triển khai quy chế đến cấp huyện; phối hợp, tổ chức các cuộc họp liên ngành để giải quyết, tháo gỡ những vụ việc phức tạp tồn đọng nhiều năm khó thi hành trong hoạt động thi hành án và tổ chức thi hành án có hiệu quả các bản án, quyết định mới của Toà án. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS được đặt lên hàng đầu với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Đối với ngành Công an, tuyên truyền cho phạm nhân và những người có liên quan trong việc thi hành các bản án, quyết định dân sự trong các bản án hình sự theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân. Ngành Tòa án phối hợp tuyên truyền tại phiên tòa xét xử sơ thẩm; tuyên truyền Luật THADS và các văn bản liên quan, nhằm giáo dục, thuyết phục bị cáo, các đương sự tự nguyện thi hành án ngay tại các phiên tòa. Ngành Kiểm sát chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến các bị cáo, bị hại, thân nhân của bị cáo, bị hại, nguyên đơn, bị đơn, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các quy định của pháp luật về THADS. Các cơ quan thi hành án trong tỉnh phối hợp với các cơ quan Tư pháp tuyên truyền đến nhân dân các quy định của pháp luật về THADS; cử công chức trực tiếp tuyên truyền pháp luật về thi hành án và tạm thu án phí ngay tại phiên tòa xét xử...
             Trong công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với Tòa án nhân dân, việc hướng dẫn quyền yêu cầu THADS, cấp và chuyển giao bản án, quyết định được phối hợp thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được thực thi trong thực tế. Đối với các bản án, quyết định về vụ án hình sự có phần tiền, tài sản phải thi hành án, Tòa án nhân dân hai cấp đều chuyển giao đúng thời hạn quy định là trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có quyết định thi hành án hình sự. Cùng với đó, Tòa án nhân dân cấp huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện xét miễn giảm nghĩa vụ về thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách Nhà nước khi có đề nghị của cơ quan Thi hành án. Kết quả, 11 tháng qua (từ ngày 01/10/2017 đến 31/8/2018) đã thực hiện miễn, giảm đối với 17 vụ việc với số tiền hơn 725 triệu đồng.
              Công tác phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án với Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát hoạt động THADS được thực hiện chặt chẽ. Theo đó, tất cả các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo về THADS đều được cơ quan thi hành án kịp thời gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp theo quy định, qua đó Viện Kiểm sát đã nắm bắt được quá trình giải quyết của cơ quan thi hành án và kịp thời kiểm sát trực tiếp nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, công tác phối hợp kiểm sát THADS còn được thực hiện tốt trong các đợt tiêu hủy vật chứng (01 tháng/01 lần) đều có sự tham gia chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, 11 tháng qua (từ 01/10/2017 đến ngày 31/8/2018) các Cơ quan Thi hành trong tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 799 vụ việc với 54.443 gam hêrôin, 19.826 gam Methamphetamin, 47.564, 36 gam thuốc phiện, 132,56 gam hồng phiến và nhiều loại tài sản khác, theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêu hủy tang vật.
             Cơ quan THADS và cơ quan Công an trong tỉnh đã tích cực phối hợp trong cưỡng chế thi hành án, thu tiền, tài sản, đặc xá, xuất nhập cảnh, khi có các vụ việc thi hành án cần áp dụng biện pháp cưỡng chế, cơ quan công an đã phối hợp với cơ quan THADS trong việc xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế, bố trí lực lượng và phương tiện theo yêu cầu, đảm bảo an toàn theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc giao nhận tang vật theo quyết định chuyển vật chứng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Công tác thu, nộp quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân được các cơ quan thi hành án, Trại giam, Trại tạm giam thực hiện theo đúng quy định.
             Qua thực hiện Quy chế phối hợp, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực, những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án đã được các ngành trao đổi, bàn bạc và được lãnh đạo các ngành quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, giải quyết có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, của nhân dân và lợi ích của Nhà nước./.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: