Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tây Ninh kết nạp đảng viên mới năm 2017 (12/01/2017)

           Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, cùng với sự giúp đỡ của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 02 quần chúng Kiều Thu Hương và Nguyễn Hoàng Tuấn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (22/12/2016)

           Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức cho đảng viên và quần chúng cơ quan học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghe buổi nói chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi ủy Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII (12/08/2016)

         Ngày 10/8/2016, Chi ủy Cục thi hành án dân sự tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X của Đảng đến tất cả các đảng viên, quần chúng trong cơ quan.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (11/11/2015)

       Chiều ngày 11/11/2015, được sự chuẩn y của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là Đỗ Trung Hậu và Phan Hồng Thanh Trúc. Lễ kết nạp Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo qui định của Điều lệ Đảng, tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng - Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Ban Chi ủy, cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.
Các tin đã đưa ngày: