Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022

29/12/2021

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022
           Sáng ngày 29/12/2021, Cục THADS tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS. Đoàn chủ tịch gồm: ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ; ông Trần Văn Cưng - Phó Cục trưởng; bà Nguyễn Thị Lành - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chương trình công tác năm 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2021; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công đoàn Cục THADS đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tích cực tham gia công tác quản lý, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, công chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2021 về việc, tổng số giải quyết là 759 việc, trong đó thi hành xong là 402 việc đạt tỷ lệ 63,11%; về tiền, tổng số giải quyết 322.122.114 nghìn đồng, trong đó đã thi hành xong 62.601.085 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 36,33%. Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt; những thiếu sót, vi phạm trong THADS được chấn chỉnh, khắc phục; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án hành chính có sự thay đổi rõ nét...

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 theo đúng quy định và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh. Kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân mới gồm 03 đồng chí: Đỗ Trung Hậu, Mai Nhật Quang, Võ Thị Hồng Trang, đây là các công chức trẻ, có năng lực và đảm bảo khả năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan. Đề nghị thời gian tới Ban Thanh tra nhân dân tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy chế của cơ quan. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ban; đổi mới phương thức hoạt động.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thảo luận đối với các dự thảo được đưa ra lấy ý kiến đoàn viên, người lao động; giải đáp các kiến nghị của công chức, người lao động trong đơn vị. Tập thể Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ, công việc cần được giám sát chặt chẽ hơn, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.
Kết luận Hội nghị, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng phát biểu cơ bản các hoạt động trong năm 2021, Cục Thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ, do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, đề nghị toàn thể công chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Mong muốn BCH Công đoàn phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống cho CBCC, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Tập thể cán bộ công chức tiếp tục phấn đấu hơn nữa thực hiện tốt các mục tiêu đề ra để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

 
Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: