Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh: Thực hiện nhiều giải pháp nỗ lực giải quyết án đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm. (17/10/2022)

          Tây Ninh là một trong những địa phương có số lượng việc phải thi hành hàng năm rất lớn, thường xuyên xếp thứ 4/63 cả nước về tổng số việc thụ lý. Trong điều kiện còn thiếu nhiều biên chế công chức và Chấp hành viên (đến 30/9/2022 thiếu 34 biên chế, 26 Chấp hành viên), khối lượng công việc phải thi hành ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã quyết liệt, linh hoạt trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt quan tâm công tác kéo giảm lượng án có điều kiện thi hành, đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm, nhờ đó kết quả thi hành loại việc này đạt kết quả tốt hơn, giảm số việc chuyển kỳ sau. Tính đến 30/9/2022, toàn tỉnh thi hành xong loại việc này là 2.037 việc, đạt tỷ lệ 46,76%; tương ứng với số tiền xong 356.064.697.000 đồng, đạt tỷ lệ 52,71%. Tổng số việc chuyển kỳ sau toàn tỉnh là 11.742 việc, giảm 1.949 việc so với năm 2021.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã hòa thành thực hiện tốt việc tham mưu công tác chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương (10/08/2021)

             Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành là một trong những đơn vị có lượng việc thụ lý cao trong tỉnh, 10 tháng năm 2021, Chi cục thụ ký 2.862 việc, với số tiền hơn 353 tỷ, tăng 60 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, bình quân mỗi Chấp hành viên thụ lý thụ lý 357 việc. Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Chi cục cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có công tác tham mưu cho Cấp ủy, UBND thị xã Hòa Thành chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước (15/06/2021)

Thực hiện công văn số 1365/STP-HC&BTTP ngày 04/6/2021 của Sở Tư pháp Tây Ninh  v/v phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước đăng tải video lên trang Thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh làm việc với Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và Chi cục THADS huyện, thành phố để giải quyết những vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh. (15/11/2019)

           Ngày 28/10/2019, Lãnh đạo Cục THADS tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo và Chấp hành viên tại phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và các Chi cục THADS để nghe báo cáo tình hình tổ chức thi hành các vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Tổng cục Thi hành án dân sự công bố biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự (14/06/2016)

                Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 06/6/2016, Bộ trưởng Lê Thành Long đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố mẫu biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự và bản thuyết minh mẫu biểu trưng trên mục Tin tức – Sự kiện, Trang Thông tin Thi hành án dân sự và có Công văn số 1766/TCTHADS-VP ngày 09/6/2016 hướng dẫn các cơ quan trực thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng biểu trưng (logo) trong hoạt động Thi hành án dân sự.

Một số điểm mới quan trọng của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự (22/09/2015)

Ngày 18/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Nghị định số 62/2015/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015 và thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh (03/08/2015)

Chiều ngày 01/8/2015, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đinh Trung Tụng- Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tư pháp, đại diện Cục công tác phía Nam- Bộ Tư pháp và Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh Tây Ninh có đồng chí Huỳnh Văn Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng một số Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố.
 
Các tin đã đưa ngày: