Sign In

Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh: Thực hiện nhiều giải pháp nỗ lực giải quyết án đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm.

17/10/2022

          Tây Ninh là một trong những địa phương có số lượng việc phải thi hành hàng năm rất lớn, thường xuyên xếp thứ 4/63 cả nước về tổng số việc thụ lý. Trong điều kiện còn thiếu nhiều biên chế công chức và Chấp hành viên (đến 30/9/2022 thiếu 34 biên chế, 26 Chấp hành viên), khối lượng công việc phải thi hành ngày càng tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã quyết liệt, linh hoạt trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt quan tâm công tác kéo giảm lượng án có điều kiện thi hành, đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm, nhờ đó kết quả thi hành loại việc này đạt kết quả tốt hơn, giảm số việc chuyển kỳ sau. Tính đến 30/9/2022, toàn tỉnh thi hành xong loại việc này là 2.037 việc, đạt tỷ lệ 46,76%; tương ứng với số tiền xong 356.064.697.000 đồng, đạt tỷ lệ 52,71%. Tổng số việc chuyển kỳ sau toàn tỉnh là 11.742 việc, giảm 1.949 việc so với năm 2021.
Để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết loại án này, ngay từ đầu năm công tác 2022, Lãnh đạo Cục THADS đã chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra kết quả thi hành đối với vụ việc thi hành án có điều kiện từ 01 năm trở lên, báo cáo kết quả tự kiểm tra về Cục THADS. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị báo cáo kết quả thi hành hàng tháng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả giải quyết án của chấp hành viên. Từng chấp hành viên phải có kế hoạch cụ thể đối với từng vụ việc, trong đó xác định rõ tiến độ, công việc thực hiện và phải có ý kiến của Lãnh đạo đơn vị. Chấp hành viên không thực hiện đúng cam kết, Lãnh đạo đơn vị không theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của chấp hành viên thì phải xem xét xử lý trách nhiệm.

         Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, Lãnh đạo Cục THADS đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề 03 lần (tháng 10/2021; tháng 12/2021 và tháng 4/2022) để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết án tồn đọng kéo dài trên 01 năm. Tiếp đó, trong tháng 8/2022, Lãnh đạo Cục kết hợp việc trực tiếp làm việc, đôn đốc các Chi cục thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đã trực tiếp nghe từng Chấp hành viên báo cáo kết quả thực hiện các cam kết, các khó khăn vướng mắc và kế hoạch thực hiện tiếp theo. Qua đó, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo thực hiện và giao chỉ tiêu thi hành xong loại việc này đối với từng đơn vị. Đồng thời, tại các cuộc họp giao ban tháng định kỳ và thông qua nhóm Zalo nội bộ của Lãnh đạo cơ quan THADS hai cấp tỉnh Tây Ninh, Lãnh đạo Cục THADS thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị có kết quả giải quyết án này còn thấp và chỉ đạo một số giải pháp trọng tâm, cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

           Trong thời gian tới, Cục THADS sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể để từng chấp hành viên tập trung giải quyết án tồn đọng kéo dài trên 01 năm và đây là một trong những giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Phấn đấu giải quyết 80% án tồn trên 03 năm và 50% án tồn trên 01 năm để kết thúc năm công tác phấn đấu án chuyển kỳ sau còn dưới 10.000 việc. Tập trung xử lý tang vật tồn đọng, xác minh phân loại và đưa ra theo dõi riêng số án chưa có điều kiện thi hành án./.        

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: