Sign In

Cục THADS tỉnh Thái Bình chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2016

14/06/2016

Theo Thống kê thi hành án dân sự của Cục THADS tỉnh tính đến hết tháng 5 năm 2016(tức 8 tháng), kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh đạt tỷ lệ 57% về việc và 7% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện, kết quả phân loại số việc có điều kiện trên tổng số phải thi hành là 76% về việc và 79% về tiền. Số việc và tiền chuyển kỳ sau còn cao, việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, nhất là về giá trị còn rất khó khăn (thiếu 26% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao).
Thực hiện Công điện số 1746/CĐ-TCTHADS ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong 04 tháng công tác còn lại của năm 2016 phải tập trung mọi nguồn lực khẩn trương quyết liệt tổ chức thi hành án, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là chỉ tiêu về tiền, chỉ tiêu việc chuyển kỳ sau; tập trung rà soát, phân loại việc, có biện pháp cụ thể giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Trong đó, tập trung vào những vụ án có số tiền lớn, liên quan đến tín dụng Ngân hàng, án tham nhũng; Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn được phân công phụ trách địa bàn, phải thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các đơn vị khi có yêu cầu.
Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện công điện của Tổng cục Trưởng và chỉ đạo của Cục Trưởng tại Công văn này, kết thúc năm công tác đơn vị nào không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Trưởng và của Cục Trưởng, không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm./.


Theo Phòng Nghiệp vụ THA

Các tin đã đưa ngày: