Sign In

Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 Khối Nội chính

23/07/2022

Ngày 22-7, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối thi đua các Sở ngành Nội chính đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trần Thị Thùy Giang, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình - Khối trưởng Khối thi đua Nội chính chủ trì hội nghị.
 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối thi đua Nội chính (gồm 6 thành viên: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh) và các ý kiến tại hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua-khen thưởng được các đơn vị thành viên triển khai tổ chức thực hiện vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị...
Hội nghị cũng đi sâu phân tích, làm rõ những mặt hạn chế, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022, trong đó chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm của từng ngành đã xác định, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của từng đơn vị, kết hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, tính giáo dục và nêu gương được tập thể đồng tình.
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: