Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ - đơn vị điển hình của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

24/08/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ - đơn vị điển hình của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình
Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình rất sôi nổi, nhiều tập thể, cá nhân cố gắng nỗ lực hết sức mình trên các lĩnh vực công tác, là nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình. Qua tổng kết phong trào thi đua và bình xét điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quy định về công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ là một trong những đơn vị được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở và tặng Giấy khen.
Là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Thái Bình, là cửa ngõ nối Thái Bình với vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh rất thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế với 38 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 2 thị trấn và 36 xã). Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ đã nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị, từng bước xây dựng Chi cục hoạt động nề nếp và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Có  thể nói, những năm qua, công tác thi hành án dân sự  huyện Quỳnh Phụ có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo Chi cục luôn quan tâm chú trọng việc xây dựng Kế hoạch công tác, triển khai các nhiệm vụ công tác, phát động các phong trào thi đua, đề ra các chỉ tiêu thi đua cho công chức, người lao động phấn đấu thực hiện và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.Trên cơ sở Kế hoạch công tác hàng năm của Chi cục đã được phê duyệt, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo từng công chức, Chấp hành viên xây dựng chương trình kế hoạch, đăng ký phấn đấu thi đua; tập trung nghiên cứu tìm giải pháp hữu  hiệu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan được đẩy mạnh; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, công tác tổ chức cán bộ đều được củng cố và hoàn thiện, có nhiều biện pháp quản lý theo cơ chế mới đem lại hiệu quả cao trong công tác. Nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất nên phát huy tối đa sức mạnh tập thể. Ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc của cán bộ công chức trong đơn vị được nâng cao. Từ đó đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả tất cả các mặt công tác chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương giao cho.
Đối với việc tổ chức thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ đã làm tốt công tác tham mưu Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện để tạo sự đồng thuận, phối hợp tốt trên địa bàn, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ việc chỉ đạo, xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác THADS; chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện trong miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; phối hợp có hiệu quả với ngành Công an, UBND xã, thị trấn trong việc bảo vệ và tổ chức thực hiện  cưỡng chế thi hành án dân sự;  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, kịp thời thông tin các hoạt động của thi hành án, đặc biệt là biện pháp áp dụng cưỡng chế thi hành án;
Kết quả công tác trong những năm qua của Chi cục luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể:
Năm 2015: Đạt 93,5 % về việc 81,5 % về tiền (vượt 20,5% về việc và 48,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao).
Năm 2016: Đạt 94,4% về việc 96,5 % về tiền (vượt 21,4% về việc và 63,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao).
Năm 2017: Đạt 91,3% về việc 93% về tiền (vượt 18,3% về việc và 60% về tiền so với chỉ tiêu được giao).
Năm 2018: Đạt 95% về việc 95% về tiền (vượt 22,5% về việc và 63% về tiền so với chỉ tiêu được giao).
Năm 2019: Đạt 90,1% về việc 86,9 % về tiền (vượt 7,1% về việc và 53,4% về tiền so với chỉ tiêu được giao).
9 tháng đầu năm 2020: Đạt 73,5% về việc 38 % về tiền.
Với kết quả đạt được, các năm 2016, 2018, 2019 Chi cục THADS huyện Quỳnh Phụ được công nhân là Tập thể lao động xuất sắc, năm 2019 được Bộ Trưởng Bộ tư pháp tặng bằng khen. Hàng năm 100% cán bộ công chức, người lao động đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 05 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, và có 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tiếp theo, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 – 2020.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: