Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

01/09/2018

Thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã triển khai các nội dung hoạt động, hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 đến toàn bộ Hệ thống Thi hành án trên cả nước.
 
Với chủ đề năm 2018: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Qua đó, quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các luật, pháp lệnh mới ban hành; nâng cao kỹ năng hoàn thiện, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ, kịp thời phát hiện , đề xuất xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật; tích cực phổ biến vận động người dân tuân thủ và chấp hành pháp luật, tăng cường hợp tác, phối hợp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.
Việc thực hiện Ngày Pháp luật được thực hiện thông qua các buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép tại các hội nghị, hội thảo; qua hoạt động chính trị, chuyên môn của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bên cạnh đấy, đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để hưởng ứng Ngày pháp luật một cách linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp như: ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai, tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm thực hiện có hiệu quả dân chủ tại cơ sở,…Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 tại các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương được triển khai thực hiện với nội dung sâu rộng, bằng nhiều hình thức thiết thực, gắn liền công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào tháng 10 và 11/2018.
Thực hiện tốt Kế hoạch Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018 trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự sẽ góp phần tiếp tục thực hiện việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, ngày càng tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức, người lao động trong các cơ quan THADS cả nước.
Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục THADS


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: