Sign In

Công ty CP BĐGTS Thanh Hoá thông báo bán đấu giá TS: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Đỗ Phi Nhung và bà Nguyễn Thị Thơm. Địa chỉ: Thôn 8, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa (lần 3)

05/10/2017

Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Thanh Hoá thông báo bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 2172 (1) và 2172 (2) thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Đỗ Phi Nhung và bà Nguyễn Thị Thơm. Địa chỉ: Thôn 8, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1. Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số 2172 (1), Tờ bản đồ số 09:
+ Diện tích: 200 m2
+ Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng 200 m2, sử dụng chung 0 m2
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
 • Thửa đất số 2172 (1), tờ bản đồ số 09
+ Diện tích: 10,4 m2
+ Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng 10,4 m2, sử dụng chung 0 m2
+ Mục đích sử dụng đất: Đất CLN.
+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 31/12/2064.
 • Thửa đất số 2172 (2), Tờ bản đồ số 09.
+ Diện tích: 250 m2
+ Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng 250 m2, sử dụng chung 0 m2
+ Mục đích sử dụng đất: Đất TSN (Thủy sản nước ngọt)
+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 31/12/2064
Tổng diện tích đất kê biên: 460,4 m2
 1. Tài sản gắn liền trên đất:
 • Nhà ở 02 tầng mái bê tông cốt thép; Diện tích xây dựng: 102,32 m2; Diện tích sàn xây dựng: 169,12 m2; Kết cấu: Móng, khung cột, dầm, sàn và sàn thang bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường bao che và ngăn phòng xây gạch chỉ dày 0,22m+0,11m;  mái tôn tầng 2 dện tích 36,12 m2;
- Bán bình brô xi măng (trước nhà), diện tích xây dựng: 21 m2;
 • Nhà kho mái lợp tôn, diện tích xây dựng: 29,25m2;
 • Bán bình hành lang, diện tích xây dựng: 48,74m2;
 • Nhà tắm mái bê tông cốt thép, diện tích xây dựng: 4,5 m2;
 • Tường rào xây gạch chỉ, kích thước: dài 33,2 m, cao 2m; Tường rào xây đá hộc, kích thước: dài 33,2 m, cao 2 m;
 • Sân đường lát gạch, diện tích: 20m2;
 • Cây cối trên đất: Cau ăn quả 07 cây, bưởi ăn quả 02 cây, vú sữa 01 cây, mít 01 cây, dừa 01 cây, ổi 01 cây.
(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số Vc.17/05/510/BĐS ngày 15/5/2017 của Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - Chi nhánh Thanh Hóa)
 • Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên để đảm bảo việc thi hành án.
- Sau khi giảm giá lần thứ hai, Giá khởi điểm còn: 1.650.593.700 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn, bảy trăm đồng).
Mọi chi phí liên quan đến phí chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác... Nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chịu.
* Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu (Trừ các đối tượng sau: Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và các trường hợp không được mua tài sản theo quy định của pháp luật)
* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 27/10/2017, khách hàng có nhu cầu mua tài sản liên hệ với bà Đỗ Thị Thu - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hóa hoặc khách hàng có thể tự xem tài sản theo địa chỉ nêu trên.
* Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 05/10/2017 đến ngày 27/10/2017 tại Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Thanh Hoá.
* Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên 1 bộ hồ sơ)
* Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính ngày 26/10/2017 và ngày 27/10/2017 tại Công ty Cổ phần bán đấu giá tài sản Thanh Hoá.
* Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm năm mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ)
* Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào  07 giờ 30 phút ngày 01/11/2017 tại Công ty CP bán đấu giá tài sản Thanh Hoá – 51 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá.
            Để biết thêm chi tiết liên hệ:
            - Công ty CP bán đấu giá tài sản Thanh Hoá.
            Số 51 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố  Thanh Hoá. ĐT: 02373. 711169
            - Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hóa - Số 02 Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


 
 Mai Thị Hà
Các tin đã đưa ngày: