Sign In

Chi cục THADS thành phố Sầm Sơn Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại phường Quảng Tiến

16/07/2018

 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại kp.Ninh Thành, p.Quảng Tiến, tp.Sầm Sơn, tỉnh Than Hóa.
+ Diện tích đất: 347m2; thửa đất số 162; tờ bản đồ số 09; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: Lâu dài; giấy chứng nhận QSDĐ số AH532639 ngày 18/12/2006 do UBND thị xã Sầm Sơn (nay là tp.Sầm Sơn) cấp cho ông Lê Anh Quân và bà Lê Thị Côi.
+ Tài sản trên đất gồm: nhà ở và công trình phụ trợ.
Giá khởi điểm: 909.000.000đ (Chín trăm lẻ chín triệu đồng);
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản nêu trên;
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá;
Thu dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với quy định pháp luật;
Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá nêu trên;
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Thời gian từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018
Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SẦM SƠN, THANH HÓA
 
 
Các tin đã đưa ngày: