Sign In

Thông báo quyết định phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi ngạch công chức CHVSC 2022

22/03/2023

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: