Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 26/02/2024 ĐẾN NGÀY 30/02/2024

27/02/2024

LỊCH CÔNG TÁC
          Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 26/02/2024đến ngày 01/03/2024 như sau:
           Thứ 2 (26/02)
           - Làm việc bình thường;
            Thứ 3 (27/02)
            - Công tác tại Chi cục THADS huyện Hà Trung. Thành phần: Phó Cục trưởng Đinh Văn Thắng. Thời gian: 13 giờ 00 phút (lái xe đ/c Minh);
            Thứ 4 (28/02)
            - Kiểm tra công tác THADS tại huyện Như Thanh. Thành phần: Phó Cục trưởng Đinh Văn Thắng cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Thời gian: Cả ngày (lái xe đ/c Linh);
            Thứ 5 (29/2)
            - Tiêu hủy tang vật. Thành phần: Phó cục trưởng Lê Bá Ngàn, Phòng Nghiệp vụ và kế toán nghiệp vụ THA. Thời gian: 8 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 3;
            - Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu tư công của Bộ Tư pháp (giao ban tháng 2/2024). Thành phần: Cục trưởng và bộ phận tham mưu thực hiện công tác đầu tư công. (Thời gian: 14h tại hội trường tầng 3.
             Thứ 6(01/3)
           - Làm việc bình thường;
               Ghi chú:
           Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
Trịnh Ngọc Lực
Các tin đã đưa ngày: