Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 13/5/2024 ĐẾN NGÀY 17/5/2024

10/05/2024

LỊCH CÔNG TÁC
          Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 như sau:
           Thứ 2 (13/5)
           - Họp giao ban công tác THADS, theo dõi THA hành chính 7 tháng năm 2024. Thành phần: Lãnh đạo Cục, và toàn thể công chức Cục. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút tại Hội trường tầng 5.
             Thứ 3 (14/5)
             - Kiểm tra công tác THADS, theo dõi THA hành chính tại Chi Cục THADS huyện Quảng Xương. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Minh Hải cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Linh);
             Thứ 4 (15/5)
           - Kiểm tra công tác THADS, theo dõi THA hành chính tại Chi Cục THADS huyện Quảng Xương. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Minh Hải cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Linh);;
              Thứ 5 (16/5)
             - Làm việc bình thường;
              Thứ 6 (17/5)
             - Làm việc bình thường;
                Ghi chú:
           Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
Trịnh Ngọc Lực
Các tin đã đưa ngày: