Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY17/6/2024 ĐẾN NGÀY 20/6/2024

14/06/2024

LỊCH CÔNG TÁC
          Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024 như sau:
           Thứ 2 (17/6)
           -  Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 196-KH/BCSĐ ngày 29/3/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục. Thời gian: 8 gi3.ờ 30 phút tại phòng họp tầng 3;
           Thứ 3 (18/6)
           - Dự hooij nghị quán triệt, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường thứ 5. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Minh Hải. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại Trung tâm Hội nghị 25 B (lái xe đ/c Minh);
            Thứ 4 (19/6)
           - Làm việc bình thường
             Thứ 5 (20/6)
             - Tiêu hủy tang vật. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn, Phòng TCKT. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại phòng họp tầng 3;
               Thứ 6 (21/6)
            - Dự dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của ngành Tư pháp (phía Bắc). Thành phần: Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, phòng TCCB. Thời gian: 8h ngày 21/6/2024 tại Nhà khách Bộ Tài chính, Thành phố Sầm Sơn (lái xe đ/c Tuấn).
                Ghi chú:
           Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
Trịnh Ngọc Lực
Các tin đã đưa ngày: