Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/6/2024 ĐẾN NGÀY 28/6/2024

24/06/2024

LỊCH CÔNG TÁC
          Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024 như sau:
           Thứ 2 (24/6)
           -  Làm việc bình thường;
           Thứ 3 (25/6)
           - Họp BCH Đảng ủy Cục. Thành phần: các ủy viên BCH Đảng bộ. Thời gian: 15 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 3;
            Thứ 4 (26/6)
           - Họp bàn về các vụ việc phức tạp liên quan việc đến đơn thư KNTC. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng Kiểm tra và Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ. Thời gian: 13 giờ 30 phút tại phòng họp tầng 3;
             Thứ 5 (27/6)
             - Kiểm tra công tác thi hành án tại Chi cục THADS huyện Thọ Xuân. Thành phần: Phó Cục trưởng Đinh Văn Thắng cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Linh);
               Thứ 6 (28/6)
            - Kiểm tra công tác thi hành án tại Chi cục THADS huyện Thọ Xuân. Thành phần: Phó Cục trưởng Đinh Văn Thắng cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Linh);
                Ghi chú:
           Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
Trịnh Ngọc Lực
Các tin đã đưa ngày: