Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng phòng truyền thống Thi hành án dân sự

18/03/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng phòng truyền thống Thi hành án dân sự
Nhằm góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào cho thế hệ trẻ cán bộ, công chức, người lao động về lịch sử ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa, được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Chi đoàn Thanh niên Cục đã cải tạo, xây dựng Phòng Truyền thống THADS.
 
Phòng truyền thống THADS được đặt bên cạnh Hội trường lớn, đây là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, giấy khen, bằng khen, cờ thi đua… của cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, là minh chứng tiêu biểu, nổi bật nhất cho sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống THADS tỉnh trong việc phấn đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các tư liệu, hình ảnh, bằng khen… đang trong quá trình sưu tập, biên soạn, được sắp xếp, trưng bày một cách khoa học giúp người tham quan dễ dàng, thuận tiện trong tìm hiểu, nghiên cứu.

Phòng truyền thống THADS được xây dựng cũng đã hiện thực hóa nguyện vọng, trăn trở của nhiều thế hệ các đồng chí lãnh đạo Cục. Nơi đây sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh tìm hiểu về lịch sử của ngành, góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào cho các thế hệ trẻ cán bộ, công chức THADS.
Tin bài: Tuấn Linh, Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: