Sign In

Quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự thực trạng và giải pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

23/12/2019

Quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự thực trạng và giải pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Kho vật chứng là cơ sở vật chất quan trọng trong việc tập trung, lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Việc bảo quản vật chứng và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội và pháp lý, góp phần đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả, toàn diện. 
Để đảm bảo chất lượng công tác quản lý kho vật chứng và áp dụng thống nhất các quy định về quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự, ngày 23/01/2017 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự hiện nay vẫn còn không ít những vấn đề khó khăn cần có những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự.
 
Cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới có 8/28 đơn vị được xây dựng kho vật chứng.  20/28 Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện chưa có kho vật chứng,  8/28 đơn vị phải thuê, mượn kho vật chứng cách biệt với trụ sở làm việc dẫn đến khó khăn trong việc tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản. Có 12/28 đơn vị phải sử dụng phòng làm việc, kho tạm, tận dụng mọi nơi kể cả gầm cầu thang, ngoài sân trụ sở.. để cất vật chứng; tài sản vật chứng để không tập trung dẫn đến thiếu an toàn, thủ kho khó khăn trong việc quản lý. 
Từ ngày 10 đến ngày 11/10/2019 Đoàn kiểm tra liên ngành của Tổng cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Trần Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp (Viện KSND); kết hợp kiểm tra công tác giao, nhận, quản lý, xử lý, vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS (công tác tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng) tại Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở kiểm tra đoàn kiểm tra đã đánh giá những mặt làm được và hạn chế, đồng thời nêu ra nguyên nhân, giải pháp để rút kinh nghiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống đó là:
Hiện nay phần lớn Thủ kho vật chứng là kiêm nhiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản về công tác quản lý kho vật chứng nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc được giao; chưa được tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS nên nhiều trường hợp còn lúng túng khi xử lý vật chứng, nhất là những vật chứng đặc thù như ma tuý, hoá chất, chất nổ….
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kho vật chứng thi hành án dân sự, Đoàn kiểm tra có kiến nghị đối với Lãnh đạo Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền:
Trong thời gian tới cần quan tâm, bố trí kinh phí cho các cơ quan THADS địa phương để xây dựng kho vật chứng, tránh tình trạng thuê kho của đơn vị khác để bảo quản làm ảnh hưởng đến việc quản lý kho vật chứng cũng như dễ gây mất mát, hư hại tài sản;
Quan tâm và có chế độ, chính sách phù hợp đối với công chức làm Thủ kho, đặc biệt là tại các cơ quan THADS có số lượng vật chứng hàng năm lớn,  để công chức yên tâm công tác và hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
Có ý kiến đối với các cơ quan như Công an, Tòa án nhân dân, Viện KSND phối hợp trong việc chuyển giao các biên bản, tài liệu có liên quan đến việc bảo quản, xử lý vật chứng để thuận lợi cho các cơ quan THADS địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Kiến nghị đối với Tổng cục Thi hành án dân sự:
Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác thủ kho, quản lý kho để trang bị cho cán bộ thủ kho những kiến thức cần thiết và quan trọng trong việc sắp xếp, bảo quản vật chứng và quản lý kho vật chứng.
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với các cơ quan THADS địa phương về công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS và việc tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng; Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề và đột xuất đối với một số cơ quan THADS trên toàn quốc về công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS;
Xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS, đặc biệt nhấn mạnh, đề cao vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các đơn vị có vi phạm;
Quan tâm đến chế độ, chính sách dành cho công chức làm nhiệm vụ Thủ kho tại các cơ quan THADS địa phương;
Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm, bố trí kinh phí để xây dựng kho vật chứng riêng cho các cơ quan THADS địa phương; có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện kiểm kê kho vật chứng theo định kỳ để cơ quan THADS địa phương tổ chức thực hiện; Nghiên cứu, hướng dẫn cơ quan THADS địa phương thực hiện tiêu hủy các vật chứng là ma túy, pháo nổ, ... đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính liên quan đến quy định về thẻ kho vật chứng;
 
Phan Thị Thùy Liên- Phòng Tài chính kế toán

Các tin đã đưa ngày: