Sign In

01/12/2018

Ngày 29/11/2018 Lãnh đạo Cục THADS đã dự buổi làm việc của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa về giám sát công tác Phòng chống Tham nhũng. Tổ biên tập xin trích giới thiệu video buổi làm việc từ TTV
Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các cơ quan khối nội chính.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ngành, của tỉnh về công tác PCTN và thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về PCTN, từ năm 2017 đến tháng 9 – 2018, Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các đơn vị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác PCTN, cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong đơn vị. Các đơn vị đã triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí làm việc; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, tài chính, ngân sách; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức.

Trong năm 2017 và 9 tháng năm 2018 lực lượng công an đã khởi tố điều tra 9 vụ, 18 bị can án tham nhũng (trong đó cấp tỉnh 5 vụ, 16 bị can; cấp huyện 4 vụ, 2 bị can); đã chuyển cơ quan kiểm sát 3 vụ, 14 bị can; hiện đang tiếp tục điều tra 6 vụ, 4 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 11 vụ, 30 bị can (tính cả các vụ từ năm trước chuyển sang). Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 2 vụ án tham nhũng, 1 vụ án đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử. Công tác xử lý, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế được quan tâm, song đây vẫn là vấn đề khó khăn. Tính từ năm 2013 đến tháng 9 – 2018, có 72 bản án, quyết định của tòa án chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự, với tổng số tiền phải thu hồi là hơn 148,9 tỷ đồng, trong đó cơ quan thi hành án dân sự mới thụ lý hơn 65,2 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đẩy mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN, từ tháng 5 – 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 01–QĐi/TW về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác PCTN. Theo đó UBKT các cấp có trách nhiệm và thẩm quyền giám sát việc thực hiện công tác PCTN, kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện công tác PCTN. Đồng chí đánh giá cao các đơn vị được giám sát đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị. Kết quả đấu tranh PCTN trong thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót mà các báo cáo của các ngành đã chỉ rõ và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới. Trong thực hiện nhiệm vụ PCTN, phải thực hiện tốt cả hai nhóm giải pháp phòng và chống. Coi trọng giải pháp phòng ngừa để răn đe, cảnh báo, bên cạnh đó kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, kỷ luật đảng. Các cơ quan cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng; giữa các cơ quan chức năng với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữa lực lượng thanh tra, UBKT cùng cấp. Công tác PCTN thời gian tới cần tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, việc lợi dụng chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội để trục lợi. UBKT các cấp tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTN của các cấp ủy, tổ chức đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp


Theo http://baothanhhoa.vn; TTV

Các tin đã đưa ngày: