Sign In

Cụm thi đua số 9 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

29/07/2016

Cụm thi đua số 9 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen  thưởng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2016, tại Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá (Phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn), Cụm Thi đua số 9  đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị trong Cụm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Phòng Ngiệp vụ, chuyên viên của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm Thi đua số 9.
Hội nghị do đồng chí Đại tá Phạm Văn Luân, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (Cụm trưởng), đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thú, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Phó Cụm trưởng) đồng chủ trì. Hội nghi đã thông qua "Dự thảo" Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, sau đó, Hội nghị tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Cum Thi đua số 9 trong 6 tháng đầu năm 2016, bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu Cum Thi đua số 9 tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII  nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở đó Cụm và các đơn vị trong Cụm cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, lồng ghép các hoạt động thi đua xây dựng nông thôn mới với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Ban hành Kế hoạch để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch phát động thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 -20-2-2017), với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết thực; tổ chức sinh hoạt truyền thống gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng công dân gương mẫu, đơn vị kiểu mẫu.
Kết luận Hội nghị đồng chí Đại tá Phạm Văn Luân, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (Cụm trưởng), thay mặt cho các đơn vị trong Cụm Thi đua số 9, cảm ơn sự quan tâm và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cum tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành chủ quản cấp trên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao, xây dựng Cụm Thi đua số 9 trở thành một trong những Cụm lá cờ đầu của tỉnh.
                                                                                                                                  Bài và ảnh
                                                                                                             Nguyễn Xuân Thái - Phòng TCCB Cục

Các tin đã đưa ngày: