Sign In

VKSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

05/11/2019

VKSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện Quyết định số 141/QĐ - VKS - P11 và Kế hoạch số 142/KH - VKS - P11 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa  về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.
           Ngày 30/10/2019, tại Cục Thi hành án dân sự Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, tham dự buổi triển khai Kế hoạch, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Phan Tú Anh - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát cung các thành viên trong đoàn kiểm sát trực tiếp.
         Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Bùi Mạnh Khoa - Cục trưởng và các đồng chí Phó Cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các Chấp hành viên, thẩm tra viên, kế toán nghiệp vụ và các bộ phận liên quan khác tham dự buổi làm việc;
        Tham dự triển khai công tác kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa còn có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
        Tại buổi làm việc đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thì hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trên cơ sở đó đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019)  trong đó nêu ra những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nói riêng, đồng thời đưa các biện pháp khắc phục trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
         Sau khi nghe Quyết định, Kế hoạch kiểm sát và báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2019, Lãnh đạo hai ngành thống nhất về phương pháp, nội dung, thời gian kiểm sát theo Kế hoạch mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả./.
 
                            Lưu Tuyền - Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
 
 

Các tin đã đưa ngày: