Sign In

Agribank Bắc Thanh Hóa tổ chức sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu

04/06/2019

Agribank Bắc Thanh Hóa tổ chức sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu
Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội “Về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng” và Quy chế số 01/QCPH/NHNN - CTHADS về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự và xử lý nợ xấu. Chiều ngày 28/5/2019 Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp, triển khai, thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và bàn giải pháp tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan pháp luật hỗ trợ xử lý nợ xấu tại Agribank Bắc Thanh Hóa.

        Chủ trì Hội nghị: đồng chí Bùi Mạnh Khoa - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Thanh An – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Đại biểu mời gồm: đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Cục THADS, Trưởng các phòng chuyên môn và Lãnh đạo một số Chi cục THADS trong tỉnh; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa và Lãnh đạo các phòng; Lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa, Lãnh đạo các phòng và Giám đốc các chi nhánh trực thuộc trên địa bàn.
         Tới dự và đưa tin Hội nghị có các đồng chí phóng viên báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở chia tách từ Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Agribank, được phân công quản lý 8 địa bàn hành chính gồm: thành phố Sầm sơn, thị xã Bỉm Sơn, 6 huyện và một phần địa bàn thành phố Thanh Hóa.
Sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng; Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14. Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý nợ xấu trong toàn hệ thống, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã đạt được một số kết quả khả quan, cụ thể: Tổng số nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 tại thời điểm 15/8/2017 là 151.700 triệu đồng; tổng số thu nợ theo Nghị quyết 42 đến 30/4/2019 là 90.328 triệu đồng; số dư nợ theo Nghị quyết 42 còn lại 61.372 triệu đồng. Phần lớn nợ xấu theo Nghị quyết 42 tại các đơn vị đều giảm so với thời điểm 15/8/2017, sau gần 02 năm đã giảm 90.328 triệu đồng, tỉ lệ thu nợ đạt 59,5% số dư nợ từ khi thực hiện Nghị quyết 42/QH14.
        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bùi Mạnh Khoa – Cục trưởng Cục THADS tỉnh ghi nhận kết quả đạt được Sau 02 năm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu. Đặc biệt, sự ra đời của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của TCTD đã thể hiện sự quyết tâm cao của tất cả các ngành, các cấp trong phối hợp, hỗ trợ với ngành Ngân hàng xử lý nợ xấu. Trong đó, công tác phối hợp giữa Ngân hàng và cơ quan THADS đã tạo sự chuyển biến tích cực góp phần đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, tạo điều kiện cho các TCTD thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu và mở rộng tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh.
         Tiếp theo đồng chí Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị THADS trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác rà soát, phân loại các việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Đối với các vụ việc có đủ điều kiện thi hành án cần chỉ đạo Chấp hành viên và Chi cục thi hành án tổ chức thi hành án dứt điểm, đẩy nhanh việc thi hành các vụ án còn tồn đọng, góp phần sớm thu hồi nợ, giảm nợ xấu và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho TCTD. Đưa ra các biện pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ xử lý những vụ việc mà NHNN chi nhánh tỉnh đưa ra. Trường hợp không xử lý được có thể đưa ra để Ban chỉ đạo THADS tỉnh có hướng giải quyết. Xây dựng các biện pháp chế tài hữu hiệu để xử lý trong các trường hợp người phải thi hành án không có thiện chí hợp tác, cố tình trốn tránh trách nhiệm trả nợ. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh tỉnh và Cục THADS tỉnh; tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp để kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị ở địa phương cần có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.
         Đồng thời đề nghị với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa quan tâm phối hợp với cơ quan THADS trong việc tiến hành rà soát các vụ việc thi hành án, lập kế hoạch để tổ chức thực hiện; xử lý các vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra việc triển khai và thực hiện Quy chế phối hợp từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.
        Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 42; phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 của các TCTD trên địa bàn theo chỉ đạo và hướng dẫn của NHNN Việt Nam. Đồng thời, áp dụng các biện pháp tại Nghị quyết 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu; thanh tra, giám sát việc thực hiện của các chi nhánh TCTD bảo đảm việc thực hiện đúng quy định. Tổng hợp một số khoản nợ xấu tồn đọng khó thu hồi báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan phối hợp xử lý.
       Phát huy vai trò đầu mối của NHNN tỉnh trong việc tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến THADS trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, đưa việc thực hiện Quy chế phối hợp đi vào thực chất và phát huy được hiệu quả. 
                                                                                                                                                       Minh Hải
                                                                            Q. Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: