Sign In

Tổ giúp việc Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra đột xuất tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa

16/05/2019

Tổ giúp việc Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra đột xuất tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa
Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-CTHADS ngày 08/5/2019, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã  thành lập Đoàn công tác kiểm tra đột xuất tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa.
Thành phần của Đoàn gồm 11 thành viên Tổ giúp việc Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa trong công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thi hành án. Đoàn đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tại Chi cục trong ba ngày 13, 14 và 15 tháng 5 năm 2019 đối với các hồ sơ thi hành án dân sự thuộc diện có điều kiện nhưng chưa tổ chức thi hành dứt điểm (trong giai đoạn từ 01/10/2018 đến thời điểm kiểm tra).

Đ/c Lê Viết Tám, Trưởng phòng Phòng NV&TCTHA (bên trái); Đ/c Đặng Phạm Viên, Chi cục trưởng Chi cục THADS Tp. Thanh Hóa (bên phải) - Chủ trì thảo luận
 
Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa là đơn vị có tổng số việc, tiền phải thi hành lớn so với các đơn vị trong tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thi hành án 06 tháng đầu năm còn thấp (đạt 45,9% về việc, 8,56% về tiền trên số có điều kiện thi hành). Vì vậy, Cục trưởng đã chỉ đạo Tổ giúp việc thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất, với mục đích qua đợt kiểm tra sẽ có đánh giá chính xác, toàn diện về ưu, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc, yếu kém và nguyên nhân trong công tác tổ chức thi hành án tại Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa. Từ đó, tham mưu cho lãnh đạo Cục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa nâng cao tỷ lệ giải quyết án, góp phần nâng cao kết quả THADS của toàn tỉnh, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao (trên 80% về việc và trên 42% về tiền).

Chấp hành viên Chi cục THADS Tp. Thanh Hóa tiến hành giải trình
 
Đây là buổi ra quân đầu tiên của Tổ giúp việc Cục trưởng sau khi được thành lập. Với tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm Đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn kế hoạch đề ra.

Hương Lan - Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: