Sign In

Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm năm 2022

04/04/2022

Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm năm 2022
Chiều ngày 01/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022, ngày 01/4/2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hội trường trực tuyến cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Cục trưởng Ngô Thanh Cường chủ trì, cùng dự có các Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và nhiều điểm cầu của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tại các đơn vị trực thuộc và thông qua thiết bị cá nhân.Theo Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 1.541 bản án, quyết định; tổng số giải quyết là 4.406 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.260 việc; Số thụ lý mới là 2.146 việc, tăng 66 việc (tăng 3,17%) so với cùng kỳ năm 2021; Sau khi trừ đi số ủy thác là 04 việc thì tổng số phải thi hành là 4.402 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.978 việc, chiếm 67,65% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.410 việc, chiếm 32,03% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.594 việc, tăng 162 việc (tăng 11,31%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 53,53% (tăng 3,95% về tỷ lệ) so với cùng kỳ năm 2021. Còn thiếu 28,97% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Số việc chuyển kỳ sau 2.808 việc, tăng 74 việc (tăng 2,71%) so với cùng kỳ năm 2021.
Về tiền: Tổng số giải quyết là 989 tỷ 791 triệu 140 nghìn đồng, trong đó: số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 726 tỷ 234 triệu 208 nghìn đồng; số thụ lý mới là 263 tỷ 556 triệu 932 nghìn đồng, tăng 6 tỷ 776 triệu 623 nghìn đồng (tăng 2,64%) so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi trừ đi số ủy thác là 1 tỷ 376 triệu 941 nghìn đồng và số thu hồi, hủy quyết định thi hành án là 400 nghìn đồng thì tổng số phải thi hành là 988 tỷ 413 triệu 799 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 569 tỷ 338 triệu 83 nghìn đồng, chiếm 57,6% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 405 tỷ 291 triệu 315 nghìn đồng, chiếm 41% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 104 tỷ 846 triệu 67 nghìn đồng, tăng 1 tỷ 539 triệu 757 nghìn đồng (tăng 1,49%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 18,42% (tăng 4,36% về tỷ lệ) so với cùng kỳ năm 2021. Còn thiếu 22,18% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Số tiền chuyển kỳ sau 883 tỷ 567 triệu 732 nghìn đồng, giảm 87 tỷ 908 triệu 757 nghìn đồng (giảm 9,05%) so với cùng kỳ năm 2021.
Đánh giá chung, mặc dù có ảnh hưởng của dịch bệnh, song kết quả 06 tháng/2022 vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ công chức được củng cố và tăng cường; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các trại giam, trại tạm giam được đẩy mạnh...Tuy nhiên, kết quả công tác 06 tháng cũng còn nhiều hạn chế như số lượng án có điều kiện nhưng chưa thi hành xong vẫn còn cao, nhất là về tiền; nhiều mặt công tác chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra theo Kế hoạch năm công tác 2022...cần phải có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với giai đoạn bình thường mới mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.


 
Tham luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tích cực phát biểu ý kiến đánh giá về thực trạng kết quả của đơn vị, khó khăn vướng mắc, khả năng hoàn thành nhiệm vụ năm nay và giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn bình thường mới.


Kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Cường - Cục trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật đặc biệt đối với đội ngũ chấp hành viên, rà soát toàn bộ công việc, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tuần, chỉ đạo sát sao từng vụ việc; đối với các vụ việc đã có kết luận của đoàn kiểm tra các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục; Về công tác kiểm tra và giải quyết KNTC, các đơn vị thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đảm bảo thực chất, giải quyết KNTC từ cơ sở, không để tình trạng không giải quyết, đương sự bức xúc, KNTC vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng thông tin trong công tác, thực hiện hiệu quả các phần mềm; Tăng cường công tác phối với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thi hành án. Toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh cùng cố gắng và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022./.
                                                               Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: