Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021

21/10/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021
Chiều ngày 18/10/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên đại bàn tỉnh.
Năm 2021, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức vì nhiều đợt thiên tai, dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao tới từng đơn vị, từng vụ việc của tạp thể lãnh đạo Cục, cùng với sự đồng lòng, cố gắng nổ lực hết mình của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS 02 cấp trên địa bàn tỉnh đã góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao đọng; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tính riêng trong năm 2021, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn 40 Kế hoạch, Quy trình cụ thể, 80 văn bản chỉ đạo và nhiều văn bản triển khai khác. Trên cơ sở chỉ đạo đó, các đơn vị trực thuộc đã triển khai toàn diện trên các mặt công tác; tập trung phân loại án, đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Tất cả các mặt công tác được triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2021
Cụ thể, về việc: Tổng số thụ lý là 6.330 việc. Trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.977 việc; Số thụ lý mới là 4.353 việc, giảm 64 việc (giảm 1,45%) so với năm 2020. Đã thi hành xong 3.899 việc, giảm 192 việc (giảm 4,69%) so với năm 2020; đạt tỷ lệ 83,54% (giảm 1,04% về tỷ lệ) so với năm 2020. Vượt 1,04% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao;
 Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1397 tỷ 818 triệu 724 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 818 tỷ 724 triệu 205 nghìn đồng; số thụ lý mới là 579 tỷ 94 triệu 519 nghìn đồng, tăng 99 tỷ 36 triệu 382 nghìn đồng (tăng 20,63%) so với năm 2020. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 296 tỷ 365 triệu 635 nghìn đồng, tăng 16 tỷ 652 triệu 250 nghìn đồng (tăng 5,95%) so với năm 2020; đạt tỉ lệ 48,83% (giảm 2,91% về tỷ lệ) so với năm 2020. Vượt 8,73% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
Thảo luận tạm giao chỉ tiêu
Mặc dù toàn tỉnh đã đạt và vượt 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và tiền, tuy nhiên năm 2021 vẫn còn 3/10 đơn vị chỉ hoàn thành một trong hai chỉ tiêu về việc hoặc về tiền. Bên cạnh đó, một số vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Chất lượng công tác xác minh điều kiện thi hành án của một số chấp hành viên chưa cao, chưa phản ánh đúng thực trạng tài sản, điều kiện của người phải thi hành án. nhất là các sai phạm vặt (vi phạm trong công tác thông báo, xác minh, lập hồ sơ chứng từ, công tác thu - chi THA, lưu trữ hồ sơ…); chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, công chức có nơi chưa đồng đều; một số công chức chưa ngang tầm nhiệm vụ, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; vi phạm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ vẫn còn xảy ra…
Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn; đưa ra những cách làm hay, những cách làm hiệu quả nhằm thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức thi hành án; việc giữ gìn kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc từng vụ việc của từng chấp hành viên...
 
Công chức người lao động tham luận tại Hội nghị
Tại hội nghị, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao tặng các danh hiệu thi đua, giấy khen cho công chức, người lao động các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm công tác 2021: Tặng giấy khen của Tổng cục cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự; Trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân và tặng Giấy khen của Cục trưởng cho 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2021…
Để tạo ra động lực và thống nhất trong mục tiêu phấn đấu của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua và tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Một số hình ảnh về thi đua, khen thưởng
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Cục trưởng Ngô Thanh Cường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tập trung xử lý ngay tài sản đảm bảo, tài sản đã kê biên và giao tài sản bán đấu giá thành còn tồn đọng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; kiểm tra và tự kiểm tra đối với vụ việc đã ra quyết định thi hành án từ 01 năm trở lên, có điều kiện thi hành án, nhưng chưa tổ chức thi hành xong, lưu ý rà soát, tách riêng những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị 20 tỷ trở lên, đã quá 03 năm chưa tổ chức thi hành xong; chú trọng kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại án chính xác; thường xuyên theo dõi, báo cáo quá trình tổ chức thi hành các vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, án có giá trị lớn, khó thi hành để Cục kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Tổng cục. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực hiện các Phần mềm, đặc biệt lưu ý tăng cường sử dụng Phần mềm quản lý văn bản trên trục liên thông và hoạt động của Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị rà soát các vụ việc đang thi hành, các vụ việc mới thụ lý để có kế hoạch thực hiện cụ thể, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được giao ngay từ những tháng đầu năm 2022./.
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: