Sign In

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế gửi thư khen ngợi công chức, người lao động Chi cục THADS huyện A Lưới trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính

06/01/2022


"Sáng hôm nay (05/01/2022), qua kiểm tra đột xuất, tôi thật sự vui mừng vì kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được công chức, người lao động Chi cục THADS huyện A Lưới chấp hành một cách tự giác, nghiêm túc. Đáng mừng hơn, khuôn viên cơ quan Chi cục đã có nhiều thay đổi về diện mạo, Xanh - Sạch - Sáng và đẹp hơn so với cách đây 01 năm. Kết quả đó đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của công chức, người lao động Chi cục THADS huyện A Lưới trong việc chung tay xây dựng “ngôi nhà chung”.
Thay mặt tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương công chức, người lao động Chi cục THADS huyện A Lưới đã chủ động, tích cực với quyết tâm cao trong quá trình xây dựng cơ quan.
Trong thời gian tới, tôi đề nghị công chức, người lao động Chi cục THADS huyện A Lưới tiếp tục giữ vững kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; kiên trì, hành động quyết liệt với những mô hình, sáng kiến, cách làm hay không những đối với phong trào xây dựng cơ quan Xanh - Sạch - Sáng mà còn đối với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Tôi tin tưởng rằng với ý thức, trách nhiệm và tinh thần tự lực, tự cường, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện A Lưới sẽ tạo nên lề lối làm việc hiệu quả, môi trường làm việc thân thiện; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp; phấn đấu trở thành đơn vị kiểu mẫu của các cơ quan THADS 2 cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế."
Trích lời Cục trưởng Ngô Thanh Cường.

Các tin đã đưa ngày: