Sign In

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự (CHV Nguyễn Việt Thắng) (04/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 271/TB-CCTHADS ngày 04/6/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm
 

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tiếp và vụ ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Lê Thị Thanh (CHV Đào Ngọc Thành) (02/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tiếp và vụ ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Lê Thị Thanh. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 267/TB-CCTHADS và Thông báo số 268/TB-CCTHADS cùng ngày 21/5/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Dương Quốc Dũng (CHV Đặng Văn Lợi) (01/06/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Dương Quốc Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 92/TB-CCTHADS ngày 31/5/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ Nguyễn Thị Phiến và vụ Võ Văn Hùng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (31/05/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Phiến và vụ Võ Văn Hùng. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 232/TB-CCTHADS ngày 28/5/2021 và Thông báo số 233/TB-CCTHADS ngày 28/5/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ Lê Thị Nguyệt (CHV Trần Thị Thu Bình) (31/05/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thị Nguyệt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 236/TB-CCTHADS ngày 27/5/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Nguyễn Thị Minh Chiêu (CHV Nguyễn Hoài Ân) (27/05/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ bà Nguyễn Thị Minh Chiêu với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 20/TB-CCTHADS ngày 27/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
 

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ ông Đỗ Thành Phong (CHV Lê Anh Quốc) (25/05/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Đỗ Thành Phong. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 91/TB-CCTHADS ngày 25/5/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự vụ Nguyễn Thị Phiến và vụ Võ Văn Hùng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (24/05/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Phiến và vụ Võ Văn Hùng. Chi tiết theo  2 tập tin “Thông báo số 217/TB-CCTHADS ngày 24/5/2021 và Thông báo số 218/TB-CCTHADS ngày 24/5/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự (CHV Trương Phi Hùng) (21/05/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 238/TB-THADS ngày 21/5/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lẽ (CHV Phạm Văn Phi) (19/05/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Lẽ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 106/TB-CCTHADS ngày 19/5/2021 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm
Các tin đã đưa ngày: