Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phô Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Hùng (CHV Trần Thị Mỹ Long) (31/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phô Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Hùng (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 215/TB-CCTHADS ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Công Vụ (CHV Võ Đức Nhân) (30/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Công Vụ (CHV Võ Đức Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 383/TB-CCTHADS ngày 30/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đối với tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận (29/03/2023)

Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đối với tài sản vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 14/TB-QLTLTS ngày 20/3/2023 của Công ty hợp danh quản lý- thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Sang (CHV Đoàn Văn Phong) (29/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Sang (CHV Đoàn Văn Phong). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 70/TB-CCTHADS ngày 29/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang (CHV Đinh Ngọc On) (28/03/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang (CHV Đinh Ngọc On). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 91/TB-CTHADS ngày 27/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (28/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 214/TB-CCTHADS ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 363/TB-CCTHADS ngày 28/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Minh Trí (CHV Từ Kim Khoảnh) (27/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Minh Trí (CHV Từ Kim Khoảnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 98/TB-CCTHADS ngày 24/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lưu Thị Tuyết Nhỏ (CHV Nguyễn Thân Sinh) (27/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lưu Thị Tuyết Nhỏ (CHV Nguyễn Thân Sinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 99/TB-CCTHADS ngày 27/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Đoàn Thị Mến (CHV Nguyễn Việt Thắng) (27/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Đoàn Thị Mến (CHV Nguyễn Việt Thắng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 208/TB-CCTHADS ngày 27/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: