Sign In

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tol (CHV Phạm Văn Phi) (26/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tol. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 52/TB-CCTHADS ngày 26/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Phan Văn Chứa, bà Lương Thị Chiến (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (26/12/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Phan Văn Chứa, bà Lương Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 40/TB-CTHADS ngày 26/12/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan (CHV Trương Phi Hùng) (23/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đinh Thanh Vũ, bà Trương Thị Xuân Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 93/TB-THADS ngày 22/12/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên) (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (23/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự của ông Lê Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ đứng tên (Công ty thép Bình Nguyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 97/TB-CCTHADS ngày 23/12/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức (CHV Nguyễn Hoài Ân) (22/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Đức. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 168/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Cao Văn Phúc và bà Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (22/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Cao Văn Phúc và bà Phạm Thị Thơm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 180TB-CCTHADS ngày 22/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 04) vụ ông Văn Công Lưỡng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (21/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần 04) vụ ông Văn Công Lưỡng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 165/TB-CCTHADS ngày 16/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Huỳnh Văn Chính (CHV Nguyễn Phạm Đan Thuỳ) (21/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Huỳnh Văn Chính. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 21/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận (20/12/2022)

Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 44/TB-QLTLTS ngày 13/12/2022 của Công ty hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CTHADS ngày 16/12/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (20/12/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CTHADS ngày 16/12/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: