Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc) (13/11/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 14/TB-THADS ngày 13/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Ngọc Hạnh (CHV Trần Thị Thu Bình) (10/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Ngọc Hạnh (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 56/TB-THADS ngày 27/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Mai Khánh Huy) (10/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Mai Khánh Huy). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 06/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Tư; vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang) (10/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Tư; vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 20/TB-CCTHADS, 21/TB-CCTHADS ngày 10/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Hiếu (CHV Phạm Văn Thành) (08/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Hiếu (CHV Phạm Văn Thành). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 352/TB-THADS ngày 02/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Hồng (CHV Phạm Văn Thành) (08/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Hồng (CHV Phạm Văn Thành). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 353/TB-THADS ngày 02/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng) (08/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 45/TB-THADS ngày 08/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 06) vụ ông Đinh Khắc Qui, bà Phạm Thị Diệu. (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (07/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 06) vụ ông Đinh Khắc Qui, bà Phạm Thị Diệu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 90/TB-CCTHADS ngày 02/11/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 09) vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (07/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 09) vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 95/TB-CCTHADS ngày 06/11/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự Tài sản do ông Hà Văn Mạnh sở hữu, sử dụng (Giấy chứng nhận QSDĐ do Lưu Minh Trung đứng tên) (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (07/11/2023)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Tài sản do ông Hà Văn Mạnh sở hữu, sử dụng (Giấy chứng nhận QSDĐ do Lưu Minh Trung đứng tên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 07/TB-CTHADS ngày 07/11/2023 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: