Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH TMDV THS Thái Hòa (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (08/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 311/TB-CCTHADS ngày 06/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Mốt (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (06/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Mốt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 309/TB-CCTHADS ngày 06/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Văn Lưỡi, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (CHV Lê Minh Hải) (06/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Văn Lưỡi, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 102/TB-CCTHADS ngày 24/02/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Văn Ý, bà Võ Thị Tuyết Trang (CHV Võ Đức Nhân) (06/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Đoàn Văn Ý, bà Võ Thị Tuyết Trang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 336/TB-CCTHADS ngày 06/3/2023 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Công ty Hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận. . Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 05/TB-QLTLTS ngày 03/3/2023” (06/03/2023)

Công ty Hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ - thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá đối với tài sản vụ Công ty TNHH Song Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 05/TB-QLTLTS ngày 03/3/2023 của Công ty Hợp danh quản lý – thanh lý tài sản Cần Thơ” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (02/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 287/TB-CCTHADS ngày 02/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Khánh (Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân). (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (02/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Khánh (Công ty TNHH MTV Đại Thành Khánh Vân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 288/TB-CCTHADS ngày 02/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga và vụ ông Võ Văn Ép, bà Đào Thị Thu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (02/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga và vụ ông Võ Văn Ép, bà Đào Thị Thu. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 289/TB-CCTHADS và Thông báo số 300/TB-CCTHADS cùng ngày 02/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ vụ ông Hồ Văn Sũng và bà Nguyễn Thị Liên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Hồ Văn Sũng và bà Nguyễn Thị Liên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 283/TB-CCTHADS ngày 28/02/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 1) vụ ông Phan Văn Đời, bà Nguyễn Thị Diễm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (28/02/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 1) vụ ông Phan Văn Đời, bà Nguyễn Thị Diễm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 284/TB-CCTHADS ngày 28/02/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: