Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Náo (CHV Nguyễn Ngọc Trang) (19/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Náo (CHV Nguyễn Ngọc Trang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 81/TB-THADS ngày 29/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng (CHV Trần Văn Dũng) (19/02/2024)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng (CHV Trần Văn Dũng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 94/TB-CTHADS ngày 16/02/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Dũng (CHV Phạm Văn Phi) (19/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Dũng (CHV Phạm Văn Phi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 85/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.  

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên) (16/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 154/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Phạm Văn Tâm) (06/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 158/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Út- Cai Thị Đà (CHV Lê Văn Dinh) (06/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Út- Cai Thị Đà (CHV Lê Văn Dinh).Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 88/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Dũng (CHV Phạm Văn Phi) (05/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Dũng (CHV Phạm Văn Phi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 85/TB-CCTHADS ngày 05/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thành Trãi (CHV Trần Thị Thu Bình) (05/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thành Trãi (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 180/TB-THADS ngày 02/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc tài sản bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bích Vân- Nguyễn Văn Hiệp (CHV Nguyễn Ngọc Hạnh) (02/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc tài sản bán đấu giá tài sản (Lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Bích Vân- Nguyễn Văn Hiệp (CHV Nguyễn Ngọc Hạnh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 178/TB-THADS ngày 31/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Minh Tuấn- Võ Thị Thanh Thủy (CHV Phạm Thị Sương Mai) (02/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Minh Tuấn- Võ Thị Thanh Thủy (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 104/TB-THADS ngày 30/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: