Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 319/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 320/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 321/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Muồng và bà Võ Thị Xuồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Muồng và bà Võ Thị Xuồng (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 322/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 173/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (13/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 173/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316/TB-CCTHADS ngày 10/3/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (10/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316/TB-CCTHADS ngày 10/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn, bà Võ Thị Thanh Thuỷ (CHV Phạm Thị Sương Mai) (10/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn, bà Võ Thị Thanh Thuỷ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 09/3/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải (CHV Phan Hoàng Giang) (09/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 80/TB-CCTHADS ngày 08/3/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tiếp, bà Nguyễn Thị Chính (CHV Phạm Văn Tâm) (09/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tiếp, bà Nguyễn Thị Chính (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 172/TB-CCTHADS ngày 07/3/2023 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tiếp (CHV Phạm Văn Tâm) (09/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Tiếp (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 171/TB-CCTHADS ngày 07/3/2023 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: